HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CCVC NĂM 2017
Ngày ban hành:
27/11/2017
Ngày hiệu lực:
27/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 88/2017/NĐ-CP về sửa đổ, bổ sung một số điều của NĐ 56
Ngày ban hành:
27/07/2017
Ngày hiệu lực:
27/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định 56/2015 NĐ-CP cua Thủ tưởng chính phủ về đánh giá CCVC
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày hiệu lực:
09/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website